Naptár
Naptár

Hungarian Albanian Bulgarian Catalan Czech Danish English Finnish French German Greek Italian Norwegian Polish Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Ukrainian

Regisztrációs feltételek

Definicíók:

Hirdető: Magánhirdetők és Céges hirdetők, a továbbiakban Hírdető

Szolgáltató: A szállás, "balaton.szallas-apartman.hu" internetes megjelenését biztosító portál, a domain tulajdonosa.

 

A szolgáltatás igénybevételének feltételei:

 1. Általános feltételek
  1. Az Általános hirdetési feltételek a portál üzemeltetője (a továbbiakban: szolgáltató) kiadásában és szolgáltatói érdekkörében, a szallas-apartman.hu fődomén és annak aldoménjein megjelenő hirdetéseire (továbbiakban: hirdetések) vonatkozik.
  2. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a portálra közerkölcsöt, nemzeti, etniaki kisebséget sértő, vagy a Magyar vagy a nemzetközi törvényekbe ütköző hirdetést nem helyezhet fel! AZ ilyen tartalmú hirdetések minden jogi, erkölcsi és anyagi következményei a Megrendelőt terhelik, a szolgáltató elutasít a továbbiakban minden együttműködést.
  3. A szolgáltató nem vállal felelősséget a hirdetésekben előforduló hibák miatt bekövetkező károkért, vagy annak tartalmáért, ugyanígy azért sem, ha a kár a hirdetés megjelenésének elmaradásából következik be, mely elmaradás a szolgáltatónak nem felróható magatartására vezethető vissza.
  4. A szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy egy már megrendelt, illetve visszaigazolt hirdetést következmények nélkül letíltson vagy megkifogásoljon.
  5. A szolgáltató kéri a hirdetést a megjelenés előtt jóváhagyásra bemutatni. A szolgáltató csak képpekel rendelkező hirdetés megjelenését biztosítja a portálon. A képek hiánya miatti késlekedésből adódó károkért a szolgűltató semmilyen felelőséget nem vállal.
  6. A szolgáltató fenntartja magának a jogot az évközi árváltoztatásra. Erről a hirdetőt és/vagy a hirdetést továbbértékesítő szolgáltatót (a továbbiakban: Megrendelő) a tarifamódosítás érvénybelépése előtt legalább 30 nappal értesíti. A már futó (érvényes előfizetői hirdetési csomaggal rendelkező) hirdetéseket az új árak nem érintik.
 2. Időrendi korlátok
  1. A szolgáltató a hirdetések megjenítéséhez automata rendszert használ.
  2. A hirdetési kérelmek jóváhagyását a szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül igykszik teljesíteni.
  3. Reklamációt az adott hirdetés számlájának kézhezvételétől számított 30 napon belül lehet írásban bejelenteni.
  4. A szolgáltató a hirdetők által a portálra felhelyezett anyagokat a hirdetés lejárta után percre pontosan 7 napig őrzi meg.
 3. Technikai keretek
  1.  A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltató nem válal felelőséget semmilyen hibáért vagy minőségi problémáért, amely a Megrendelő általa felhelyezett elektronikus dokumentumok minőségéből vagy hiányából fakad.
  2. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy semmilyen kértérítésre nem tarthat igényt a megrendelő által felhelyezett elektronikus dokumentumok másolásáért, vagy mások által okozott károkért, mellyel a portálra felhelyezett hirdetés összefüggésbe hozható.
  3. Ha a Megrendelő a hirdetés előállításához a szolgáltató közreműködését kéri, akkor a nem nyomdakész anyag leadási határideje a tárgyszám megrendelési határideje előtti 5. munkanap.
  4. A szolgáltató a durva hibákat tartalmazó hirdetéseket letilthatja. A Megrendelő a jelzett hibákat köteles kijavítani. A javítás végén újra kérnie kell a szolgáltatót a hirdetés további megjelenítésre.
 4. Anyagi feltételek
  1. A szolgáltató a megrendeléseket elektronikus formában fogadja el. A hirdetések megrendelésekor a Megrendelőnek közölnie kell székhelyét (állandó telephelyét), számlaszámát, valamint adószámát és a fizetés módját. A szolgáltató minden esetben csak előrefizetés mellett fogadja el a megrendelést.
  2. Lemondás: A már futó hirdetési csomag lemondására nincs lehetőség, csak letiltására. A szolgáltató nem téríti vissza a szolgáltatás semmilyen részét, hányadát.
  3. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy különböző mértékű kedvezményeket hirdetőinek. Ennek mértéke eseti.
  4. Mennyiségi vagy gyakorisági engedmények igénybevétele esetén a szolgáltató a hirdetések megjelenését egyedi szerződés megkötésében szabályozza.
  5. Banki átutalás esetén a számlák kiegyenlítésének határideje 8 nap. Ha a Megrendelő a fizetési határidő betartását elmulasztja, a szolgáltató a további hirdetések közzétételét felfüggeszti, illetve a megállapított kedvezményeket visszavonja. A szolgáltatás díjjának nem fizetése esetén a szolgáltatás felfüggesztését 2 hét után valamennyi érdekkörébe tartozó portálra kiterjeszti. A számala 1 hónapon túli teljesítésének elmulasztásakor a számla esedékességi napjától számítva éves 20 százalék késedelmi kamatnak megfelelő díjat számít fel.
 5. Egyéb
  1. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szerzői jog megsértésekor (képek, dokumentumok) vagy védett mérkék és márkanevek bármilyen módon történő megjelenítésekor annak összek jogi és anyagi következményeit a Megrendelő viseli.
  2. A Megrendelő átvállalja a szolgáltatótól, illetőleg a szolgáltató munkatársaitól a reklám közzétevőjének a versenytörvény és a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény szerinti, a Megrendelővel fennálló egyetemleges felelősségéből származó mindazon bírságát, kártérítését, dologi és égyéb költségét, amit a jogszabályok Megrendelő általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a szolgáltatóval, illetőleg munkatársaival szemben érvényesítenek.
  3. Vitás kérdésekben az egyedi szerződéseken, megállapodásokon, megrendeléseken túlmenően az Általános hirdetési feltételekben, továbbá a Ptk.-ban, a versenytörvényben és a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvényben foglaltak az irányadók.